Disclaimer

Algemeen

De internetsite www.vindjeworkshop.nl is eigendom van Eagle Media (Nederland) B.V. (Kamer van Koophandel 55898130), hierna te noemen Eagle Media.

Eagle Media verleent je hierbij toegang tot de website www.vindjeworkshop.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar dienstverlening.

Eagle Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.vindjeworkshop.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van Eagle Media.

Afnemer van de informatie en diensten is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en dienstverlening. Door www.vindjeworkshop.nl te bezoeken en/of de informatie en dienstverlening te gebruiken verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de dienstverlening van Eagle Media en deze Disclaimer, prevaleren de Algemene Voorwaarden van deze dienstverlening.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.vindjeworkshop.nl aangeboden informatie en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. Deze informatie en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eagle Media.

Aanbieders kunnen zelf inhoud plaatsen op www.vindjeworkshop.nl. Eagle Media oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. De geplaatste inhoud dient juist en rechtsgeldig te zijn en mag geen inbreuk maken op rechten van derden.

Eagle Media zal klachten over gebruikers inhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contact formulier.

Eagle Media is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van deze hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Afnemer van de informatie en diensten is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik hiervan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de via www.vindjeworkshop.nl aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij Eagle Media en haar rechthebbende. Kopiëren, verspreiden, downloaden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eagle Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.vindjeworkshop.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Persoonsgegevens

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Eagle Media/wwwvindjeworkshop.nl ter beschikking stelt, geldt dat Eagle Media handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie hiervoor onze Privacy Verklaring.

Als een persoon jonger is dan 18 jaar en gebruik wil maken van één of meer diensten van Eagle Media, waarbij Eagle Media toestemming vraagt voor de verwerking van die persoonsgegevens, is de toestemming van de ouders van die persoon nodig. In dat geval staat die persoon er voor in dat zijn/haar ouders die toestemming geven c.q. hebben gegeven.

Beveiliging gegevens

Eagle Media maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft Eagle Media technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Cookies

Eagle Media maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.